Rękojmia a gwarancja

Przedtawiamy kilka podstawowych informacji na temat rękojmi i gwarancji. Zobaczcie jakie macie prawa kupując przez internet… i nie tylko.

stock-photo-18024306-old-shoes

 

Rękojmia sprzedawcy

Przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej umożliwiają kupującemu żądanie nieodpłatnej naprawy rzeczy lub wymiany na nową (dotyczy to sprzedaży rzeczy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą i zawodową kupującego). Klient ma takie prawo zawsze, jeśli zakupiony towar jest niezgodny z umową – nie ma cech zawartych w opisie (np. aukcji internetowej), w reklamie, w umowie cywilno-prawnej. Zwłaszcza jeśli przez brak cechy nie nadaje się do używania w celu, do którego miał być przeznaczony. Pisząc prostymi słowani, jesli zauważycie, że wasze buty mają luźną podeszwę [odkleja się od reszty buta], co uniemożliwia bezpieczne poruszanie się w nich, macie pełne prawo do rękojmi.

Niezgodność z umową należy zgłosić sprzedawcy w ciągu dwóch miesięcy od moemntu zauważenia niezgodności. Macie takie prawo przez dwa lata od momentu wydania towaru. Jako kupujący masz prawo do wymiany lub naprawy rzeczy na koszt sprzedawcy, ale również zwrotu kosztów dostarczenia towaru sprzedającemu. Sposób dostarczenia powinien jednak zosatć ustalony ze sprzedawcą. Zdarza się rónież, że niektóre firmy mają własnych spedytorów do odbioru takich zgłoszeń, a sposób wysyłki/odbioru nalezy indywidualnie ustalic przy zgłaszaniu wady. Jeśli zgłosicie sprzedawcy niezgodność towaru z umową, a on w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do waszej reklamacji, wówczas wg prawa uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

W sytuacji, w której wymiana lub naprawa jest niemożliwa macie prawo do odstapienia od umowy kupna-sprzedaży. Nie pozwólcie zatem, aby sprzedawcy [zwłaszcza tzw. sieciówki] odmawiali wam prawa do rekojmi. Często bowiem tłumaczą się, ze wina leży po stronie prducenta i z nim na własną rękę macie sprawę załatwić. Nie jest to prawdą. Nie macie też obowiązku zgodzić się, na wymianę wadliwej rzeczy na inny niż pierwotnie zakupiliście model. 

Jeśli niezgodność z umową nie ma charakteru istotnego to niestety, rekojmia i jej zasadność zależą tylko od woli sprzedawcy. Jeśli wady wynikły z mechanicznego zużycia produktu, zwłaszcza użycia w sposób niezgodny z przeznaczeniem – rękojmia nie obowiązuje. Czyli jeśli podczas noszenia butów skóra została porysowana, a sznurówki się przetarły nie macie prawa do naprawy lub wymiany towaru.

Gwarancja

Dodatkowym uprawnieniem kupującego jest skorzystanie z gwarancji jakości. Jest to jednak zupełnie inny dokument niż rękojmia. Tak zwany gwarant (producent, sprzedawca, dystrybutor) udziela gwarancji dobrowolnie i nieodpłatnie. Wam zostaje wydany osobny od dowodu zakupu dokument zwany dokumentem gwarancyjnym. Gwarant przejmuje na siebie odpowiedzialność za funkcjoanlność zakupionej rzeczy oraz zdarza się, że również za skutki wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania rzeczy. Najprostszym przykładem jest gwarancja samochodowa – jeśli w wyniku np. źle działających w wyniku fabrycznego błędu hamulców ulegniecie wypadkowi, gwarant będzie odpowiadałam również za poniesione przez was straty.